Inspirationsbilder

Förslagsritning på ombyggnad av källare till mindre/studentlägenheter

3D-visualisering av nytt konferensrum

Färgsättning av fasad

Underlag till färgsättning

Förslag på möblering av loft

Översikt på utbyggnad

Förslag på möblering och trappa till loft

Fotorendering av ny kontorslösning, Bosch Rexroth.

Fotorendering av ny kontorslösning, Bosch Rexroth.

Fotorendering av ny kontorslösning, Bosch Rexroth.

Fotorendering av ny kontorslösning, Bosch Rexroth.

Fotorendering av ny kontorslösning, Bosch Rexroth.

Fotorendering av ny kontorslösning, Bosch Rexroth.

Förslag på planlösning på Bosch Rexrot

Fastighetsägare som ville ha mindre lägenheter för att lättare kunna hyra ut.

3D visualisering av utbyggnad av villa i Sollentuna.

3D visualisering av utbyggnad av villa i Sollentuna.

3D visualisering av utbyggnad av villa i Sollentuna.

3D visualisering av utbyggnad av villa i Sollentuna.

Foto för underlag av villa i Sollentuna.

Foto för underlag av villa i Sollentuna.

Colorama, före ombyggnad.

3D-skiss/fotomontage på tillbyggnad på Colorama, Sjögatan.

Colorama efter tillbyggnaden.

Entré före

3D-skiss på ombyggnad av entré.

Färglagd planlösning för att visualisera olika områden och även den nya entrén

Bostadshus med tillbyggnad

Bostadshus med tillbyggnad

Skiss på kök. Före och efter.

Planritning villa.

Möblerad planritning.

3D för en enklare visning.

Här visas diverse projekt som jag har varit inblandade i.